اخبار اخبار

اطلاعيه شماره پنج پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد 96

 
داوطلبان توجه نمايند مداركي كه در اطلاعيه‌هاي قبلي براي آپلود در هنگام ثبت‌نام  ذكر شد را جهت انجام مصاحبه حضوري آماده نمايند و در صورت دعوت به مصاحبه شفاهي از سوي دانشگاه ، همراه داشته باشند.

لذا براي ثبت نام بمنظور شركت در آزمون اختصاصي نيازي به بارگذاري مدارك نيست و تنها ارسال عكس .داوطلب براي ثبت نام كافي است

نظر
لینک مطلب :