اخبار اخبار

اطلاعیه شمار 5 آزمون دکتری 98

جهت اطلاع از نحوه دریافت کارت ورود به جلسه و شرکت در آزمون اختصاصی دکتری راهنمای زیر را دانلود نمایید

دانلود راهنمای برگزاری آزمون دکتری 98

اطلاعیه شماره 4 آزمون دکتری 98

قابل توجه داوطلبان آزمون دکتری 98 دانشگاه شهید مطهری

جهت اطلاع از تطابق رشته کارشناسی ارشد با رشته امتحانی دکتری راهنمای ذیل را دانلود نمایند-

عواقب عدم رعایت تطابق رشته بر