قدیمی ترین نسخه خطی قدیمی ترین نسخه خطی

 قديمي‌ترين نسخه­ ی خطي كتاب­خانه

 

قديمي‌ترين نسخه‌اي كه در بخش خطي كتاب­خانه نگه­داري مي‌شود، بخشي از قرآن مجيد، كتاب مقدس مسلمين است كه در قرن سوم هجري کتابت شده است؛ اين قرآن به خط كوفي و ثلث در 178 ورق نگارش يافته است.

اسامي سور و تقسيمات قرآني را با طلا نوشته‌اند و اطراف آن‌ها نقاشي مخصوص شده است. اولين آيه­ی آن، آيه­ی 122 از سوره­ی بقره «كتب عليكم القتال و هو كره لكم» و آخرين آيه­ی 128 سوره­ی احقاف مي‌باشد؛ «صرفنا اليك نفرا من الجن يسمعون القرآن» مي‌باشد.

كاغذ اين قرآن حنایي خيلي قديمي به قطع وزيري كوچك مي‌باشد. اين قرآن از جمادي الاولي 1292 جزو كتاب­خانه­ی علي قلي ميرزا اعتضاد السلطنه قاجار شده و در ذي‌حجه 1297 مرحوم سپهسالار آن را وقف كتاب­خانه­ی مدرسه نموده است و به شماره­ی 1077 در دفتر كتاب­خانه ثبت گرديده؛ اگر چه بيش از هزار سال از تاريخ كتابت آن مي‌گذرد اما بسيار خوب نگه­داري شده است.