واحد مشهد - خواهران واحد مشهد - خواهران

 

دوره کارشناسی مدرسه عالی شهید مطهری واحد مشهد از مهر ماه سال 68 فعالیت آموزشی خود را آغاز و تاکنون با گذشت 17 سال در دو رشته « فلسفه و حکمت اسلامی »و « فقه و حقوق اسلامی » با استفاده از بهترین و مجربترین اساتید حوزه و دانشگاه و امکانات دانشجویی مناسب به کار خود ادامه می دهد .

 

آدرس : مشهد مقدس – خیابان 17 شهریور -17 شهریور جنوبی 2 – جنب پمپ بنزین ـ مدرسه عالی شهید مطهری (ره)

صندوق پستی : 09166913111

 تلفن :  33418256 و  33418255-051

فکس : 33419444