دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران تهران(مقطع کارشناسی) دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران تهران(مقطع کارشناسی)

 

 

  نشانی: تهران، میدان بهارستان، خيابان شهيدمصطفي خميني، نرسيده به چهار راه سرچشمه، کوچه شهید صیرفی‌پور

 

تلفن: 33916124 ـ 33112926