واحد تهران-برادران واحد تهران-برادران

 

 

واحد برادران دانشگاه شهيد مطهري در سال 1361 تاسيس گرديده و هم اكنون در سه مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري دانشجو مي پذيرد.

 

 

 

 

 

نشانی مدرسه عالی شهید مطهری ـ‌ واحد برادران:     تهران ، میدان بهارستان ، مدرسه عالی شهید مطهری

 

 تلفن: 8 - 33566166