ارتباط با مرکز فن آوری اطلاعات (IT) ارتباط با مرکز فن آوری اطلاعات (IT)

 

مركز فناوري اطلاعات مدرسه عالی و دانشگاه شهيد مطهري

 

  نشانی: تهران، ميدان بهارستان، مدرسه عالي و دانشگاه شهيد مطهري، ساختمان کتابخانه، مرکز فن آوری اطلاعات

 

  تلفن : ۹-۳۳۵۶۶۱۶۶   داخلی ۱۱و۱۴

       فاکس:                   داخلی ۲۷

  رایانامه: it@motahari.ac.ir